zika virus NS5 nucleotide sequences

Here is zika virus NS5 nucleotide from strain ZikaSPH2015.

1 aaatatgagg aggatgtgaa tctcggctct ggcacgcggg ctgtggtaag ctgcgctgaa
61 gctcccaaca tgaagatcat tggtaaccgc attgaaagga tccgcagtga gcacgcggaa
121 acgtggttct ttgacgagaa ccacccatat aggacatggg cttaccatgg aagctatgag
181 gcccccacac aagggtcagc gtcctctcta ataaacgggg ttgtcaggct cctgtcaaaa
241 ccctgggatg tggtgactgg agtcacagga atagccatga ccgacaccac accgtatggt
301 cagcaaagag ttttcaagga aaaagtggac actagggtgc cagaccccca agaaggtact
361 cgtcaggtta tgagcatggt ctcttcctgg ttgtggaaag agctaggcaa acacaaacgg
421 ccacgagtct gtaccaaaga agagttcatc aacaaggttc gtagcaatgc agcattaggg
481 gcaatatttg aagaggaaaa agagtggaag actgcagtgg aagctgtgaa cgatccaagg
541 ttctgggctc tagtggacaa ggaaagagag caccacctga gaggagagtg ccagagttgt
601 gtgtacaaca tgatgggaaa aagagaaaag aaacaagggg aatttggaaa ggccaagggc
661 agccgcgcca tctggtatat gtggctaggg gctagatttc tagagttcga agcccttgga
721 ttcttgaacg aggatcactg gatggggaga gagaactcag gaggtggtgt tgaagggctg
781 ggattacaaa gactcggata tgtcctagaa gagatgagtc gcataccagg aggaaggatg
841 tatgcagatg acactgctgg ctgggacacc cgcatcagca ggtttgatct ggagaatgaa
901 gctctaatca ccaaccaaat ggagaaaggg cacagggcct tggcattggc cataatcaag
961 tacacatacc aaaacaaagt ggtaaaggtc cttagaccag ctgaaaaagg gaaaacagtt
1021 atggacatta tttcgagaca agaccaaagg gggagcggac aagttgtcac ttacgctctt
1081 aacacattta ccaacctagt ggtgcaactc attcggaata tggaggctga ggaagtccta
1141 gagatgcaag acttgtggct gctgcggagg tcagagaaag tgaccaactg gttgcagagc
1201 aacggatggg ataggctcaa acgaatggca gtcagtggag atgattgcgt tgtgaagcca
1261 attgatgata ggtttgcaca tgccctcagg ttcttgaatg atatgggaaa agttaggaag
1321 gacacacaag agtggaaacc ctcaactgga tgggacaact gggaagaagt tccgttttgc
1381 tcccaccact tcaacaagct ccatctcaag gacgggaggt ccattgtggt tccctgccgc
1441 caccaagatg aactgattgg ccgggcccgc gtctctccag gggcgggatg gagcatccgg
1501 gagactgctt gcctagcaaa atcatatgcg caaatgtggc agctccttta tttccacaga
1561 agggacctcc gactgatggc caatgccatt tgttcatctg tgccagttga ctgggttcca
1621 actgggagaa ctacctggtc aatccatgga aagggagaat ggatgaccac tgaagacatg
1681 cttgtggtgt ggaacagagt gtggattgag gagaacgacc acatggaaga caagacccca
1741 gttacgaaat ggacagacat tccctatttg ggaaaaaggg aagacttgtg gtgtggatct
1801 ctcatagggc acagaccgcg caccacctgg gctgagaaca ttaaaaacac agtcaacatg
1861 gtgcgcagga tcataggtga tgaagaaaag tacatggact acctatccac ccaagttcgc
1921 tacttgggtg aagaagggtc tacacctgga gtgctg    

Here, we pick one of them as an example. You can click to see each antigen's nucleotide sequence.