zika virus capsid nucleotide sequences

Here is zika virus capsid nucleotide from strain ZikaSPH2015

1 atgaaaaacc caaaaaagaa atccggagga ttccggattg tcaatatgct aaaacgcgga
61 gtagcccgtg tgagcccctt tgggggcttg aagaggctgc cagccggact tctgctgggt
121 catgggccca tcaggatggt cttggcaatt ctagcctttt tgagattcac ggcaatcaag
181 ccatcactgg gtctcatcaa tagatggggt tcagtgggga aaaaagaggc tatggaaata
241 ataaagaagt tcaagaaaga tctggctgcc atgctgagaa taatcaatgc taggaaggag
301 aagaagagac ggggcgcaga tactagtgtc ggaattgttg gcctcctgct gaccacagct
361 atggcagcgg aggtc        

Here, we pick one of them as an example. You can click to see each antigen's nucleotide sequence.