Zika Virus NS3 Nucleotide Sequences

Here is zika virus NS3 nucleotide from strain ZikaSPH2015

1 accacagatg gagtgtacag agtaatgact cgtagactgc taggttcaac acaagttgga
61 gtgggagtta tgcaagaggg ggtctttcac actatgtggc acgtcacaaa aggatccgcg
121 ctgagaagcg gtgaagggag acttgatcca tactggggag atgtcaagca ggatctggtg
181 tcatactgtg gtccatggaa gctagatgcc gcctgggacg ggcacagcga ggtgcagctc
241 ttggccgtgc cccccggaga gagagcgagg aacatccaga ctctgcccgg aatatttaag
301 acaaaggatg gggacattgg agcggttgcg ctggattacc cagcaggaac ttcaggatct
361 ccaatcctag acaagtgtgg gagagtgata ggactttatg gcaatggggt cgtgatcaaa
421 aatgggagtt atgttagtgc catcacccaa gggaggaggg aggaagagac tcctgttgag
481 tgcttcgagc cttcgatgct gaagaagaag cagctaactg tcttagactt gcatcctgga
541 gctgggaaaa ccaggagagt tcttcctgaa atagtccgtg aagccataaa aacaagactc
601 cgtactgtga tcttagctcc aaccagggtt gtcgctgctg aaatggagga agcccttaga
661 gggcttccag tgcgttatat gacaacagca gtcaatgtca cccactctgg aacagaaatc
721 gtcgacttaa tgtgccatgc caccttcact tcacgtctac tacagccaat cagagtcccc
781 aactataatc tgtatattat ggatgaggcc cacttcacag atccctcaag tatagcagca
841 agaggataca tttcaacaag ggttgagatg ggcgaggcgg ctgccatctt catgaccgcc
901 acgccaccag gaacccgtga cgcatttccg gactccaact caccaattat ggacaccgaa
961 gtggaagtcc cagagagagc ctggagctca ggctttgatt gggtgacgga ttattctgga
1021 aaaacagttt ggtttgttcc aagcgtgagg aacggcaatg agatcgcagc ttgtctgaca
1081 aaggctggaa aacgggtcat acagctcagc agaaagactt ttgagacaga gttccagaaa
1141 acaaaacatc aagagtggga ctttgtcgtg acaactgaca tttcagagat gggcgccaac
1201 tttaaagctg accgtgtcat agattccagg agatgcctaa agccggtcat acttgatggc
1261 gagagagtca ttctggctgg acccatgcct gtcacacatg ccagcgctgc ccagaggagg
1321 gggcgcatag gcaggaatcc caacaaacct ggagatgagt atctgtatgg aggtgggtgc
1381 gcagagactg acgaagacca tgcacactgg cttgaagcaa gaatgctcct tgacaatatt
1441 tacctccaag atggcctcat agcctcgctc tatcgacctg aggccgacaa agtagcagcc
1501 attgagggag agttcaagct taggacggag caaaggaaga cctttgtgga actcatgaaa
1561 agaggagatc ttcctgtttg gctggcctat caggttgcat ctgccggaat aacctacaca
1621 gatagaagat ggtgctttga tggcacgacc aacaacacca taatggaaga cagtgtgccg
1681 gcagaggtgt ggaccagaca cggagagaaa agagtgctca aaccgaggtg gatggacgcc
1741 agagtttgtt cagatcatgc ggccctgaag tcattcaagg agtttgccgc tgggaaaaga
1801 ggagcggct          

Here, we pick one of them as an example. You can click to see each antigen's nucleotide sequence.