Text Size:AAA

2210016L21RIK  遺伝子

All 2210016L21RIK Reagents

Browse 2210016L21RIK Products by

2210016L21RIK Related Area

2210016L21RIK 関連経路

  2210016L21RIK 関連製品

  2210016L21RIK 関連製品

  Featured Reagent Products

  2210016L21RIK サマリー & タンパク質情報

  2210016L21RIK 背景

  2210016L21RIK 代替名

  2210016L21RIK 関連研究

  注意:すべての製品は、"研究目的のみに使用するものであり、診断または治療目的に使用するものではありません"